Blogg‎ > ‎

Barn och ungas rätt till psykisk hälsa - köfri vård nu!

skickad 6 sep. 2018 12:54 av Okänd användare   [ uppdaterad 7 sep. 2018 02:42 ]

En stor sak som jag är väldigt glad över att Miljöpartiet driver är barn och ungas rätt till hälsa och välmående. Psykisk ohälsa bland barn och unga ska vara en prioriterad fråga.

Vi vill jobba förebyggande såklart så ohälsa aldrig uppstår men om den uppstår ska samhället vara rustat att hjälpa till.

Dels driver vi att elevhälsan på skolorna ska vara utformad så att barn kan få hjälp. Det kan handla om att de behöver stöd av en kurator eller psykolog och då ska det finnas så barn får hjälp i tid.

En annan sak som är viktigt att driva är möjligheten till att få hjälp via barn- och ungdomspsykiatrin. Idag är det ofta långa köer och det gör att barn och unga går med psykisk ohälsa under lång tid utan att få hjälp.

Jag har på nära håll följt många familjer där förtvivlade föräldrar för sina barns räkning försöker hitta hjälp och stöd. Familjerna hindras av långa köer och det gör att barn som mår mycket dåligt får vänta väldigt länge på hjälp.

Barnets mående påverkar hela familjen, och ofta andra närstående, som mår mycket dåligt av att se ett barn som har behov av stöd och hjälp inte få det.

En närstående till mig brukar säga “Du mår aldrig bättre än den familjemedlem som mår sämst” det vill säga att vi påverkar varandra genom hur vi mår. Därför blir en persons mående inte bara viktigt för personen själv utan också för hela samhället.

Det är viktigt för oss alla, oavsett ålder att få må så bra som möjligt. Jag värnar lite extra om våra barn och unga då jag tänker att ett barn som får hjälp kan resa sig ganska snabbt och hitta strategier och stöd för att kunna leva ett bra liv. Går det lång tid innan stöd och hjälp sätts in kan barn och unga hamna snett och det blir svårare att stötta och hjälpa dessa barn.

Jag är mycket stolt över att Jämställdhets- och mångfaldskommittén särskilt pekat ut satsningar på barn och ungas hälsa i den programfördjupning för jämställdhet vi skrivit.

Vi vill:

  • Satsa på skolhälsovården och en köfri barn- och ungdomspsykiatri!


Kukkamariia Valtola Sjöberg
Sammankallande
Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Comments