Blogg‎ > ‎

I-N-T-E-R-S-E-K-T-I-O-N-A-L-I-T-E-T

skickad 24 aug. 2018 03:39 av Okänd användare   [ uppdaterad 6 sep. 2018 13:30 ]


En diskriminering kommer sällan ensam, lite förenklat går det att beskriva ordet intersektionalitet så. Hur olika delar – ”sektioner” – interagerar med varandra. Begreppet lyfter fram hur makt och relationer mellan under- och överordnade, mellan normen och det ickenormativa, skapas och upprätthålls i ett samhälle. I en kampanj lyfter nu Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté i ett digitalt lexikon olika ord och begrepp kopplat till jämställdhet och mångfald. Ord som ”norm”, ”jämlikhet” och ”intersektionalitet” förklaras kort i kampanjen som kommer att finnas på Instagram och Facebook.


En individ kan diskrimineras utifrån sitt kön, men också beroende på hudfärg, ålder, sexualitet, religion och funktionsnedsättning till exempel. Det sätt på vilket individen utsätts för diskriminering i samhället förstärks då eftersom olika anledningar till diskriminering förstärker varandra. Att ha ett intersektionellt perspektiv betyder att se hur olika maktordningar samspelar med varandra.


Men vad betyder det i praktiken och varför behöver vi arbeta intersektionellt? I samhället och inom politiken innebär det att vi när förslag läggs fram behöver se att de inte enbart gäller för en homogen målgrupp som utgörs av personer som är likadana. Som exempel kan nämnas hur det inom politiken – och särskilt inför valet – ofta pratas om att nå ut till underrepresenterade grupper. Men en underrepresenterad grupp ser inte ut på samma sätt och består inte endast av en sorts individ. Det kan röra sig om utrikes födda, men beroende på om det är kvinnor eller män, äldre eller yngre, så kommer ”gruppen” se olika ut och ha olika behov. Att se på målgruppen från ett intersektionellt perspektiv betyder därför att förstå att individerna i målgruppen underrepresenterade grupper är olika också beroende på t.ex. kön, ålder och funktionsnedsättning och anpassa arbetet därefter.


Intersektionalitet hjälper oss att se och analysera hur olika sorters diskriminerande maktordningar samverkar i samhället. Att förstå att en diskriminering sällan kommer ensam och ge oss verktyg för att lyfta, synliggöra och effektivt arbeta mot att det ska vara så.


Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté

Comments