Blogg‎ > ‎

Tillgänglighet är frihet!

skickad 21 juni 2018 02:16 av Okänd användare   [ uppdaterad 21 juni 2018 02:17 ]


Bilden är tagen på nya pendeltågsstationen Stockholm City och visar några av de svårigheter som synskadade möter på stationen: till höger finns papperskorgar där ledstråket passerar och även lamporna som reflekteras i golvet är en utmaning.

En av landets stora resehelger är här: midsommar. Med mycket folk i rörelse och resenärer som väntar på bussar, tåg och båtar, blir tillgängligheten för alla en ännu större utmaning.

Det vi bygger idag ska anpassas och vara tillgängligt för alla, så att vi har möjlighet att resa och röra oss på egen hand. Även om tillgänglighet ska finnas med i planeringen, så blir det ibland ändå fel.

Den nya pendeltågsstationen, Stockholm City, är ett bra exempel på hur avsaknad av ledstråk och annan tillgänglighetsanpassning gör det svårt att ta sig fram för den som till exempel är synskadad.

För den som inte känner till den nya pendeltågsstationen, så ligger den fyra våningar ner med stora öppna ytor samt ett otal gångar på varje våningsplan. Hiss måste du byta på varje våningsplan och det finns inga ledstråk att följa förutom på perrongen.

Papperskorgar och tidningsställ längs den väg som rekommenderas för synskadade samt lampor som reflekteras i golvet och blänker gör det svårt för personer med vissa typer av synskador. Listan med tillgänglighetsproblem kan göras lång…

Den nya citybanans tillgänglighet har diskuterats i landstingets trafiknämnd efter att Miljöpartiet uppmärksammat tillgänglighetsproblemet med en skrivelse och Trafiknämnden har lovat åtgärder. Men ett år efter invigningen har inte mycket hänt.

Att kunna resa själv är en fråga om frihet, men att alla kan vara en del av samhället är också en demokratifråga.

Visst är det väldigt skönt att de flesta medresenärer är hjälpsamma och utan tvekan ger en hjälpande hand eller arm, men att kunna förlita sig på sina egna sinnen för att resa betyder frihet för individen. Tillgänglighet är frihet och det är därför det är så viktigt att lyssna in synpunkter och anpassa våra offentliga utrymmen så att de är öppna för alla.

Det är en fråga jag kommer fortsätta att lyfta inom Miljöpartiet och arbeta för i Jämställdhets- och mångfaldskommittén, men också driva i kommun och landsting.

Mats Dellrud, ledamot i JMK

Comments