Blogg‎ > ‎

Tjänstepensionens dag 27 september

skickad 27 sep. 2019 09:43 av Linnea Sandahl

Idag, 27 september, är det tjänstepensionens dag. Tjänstepensionen kan utgöra upp till 1/3 av hela pensionen. Det är därför viktigt att du är noga med att den betalas in av arbetsgivaren, och/eller att du planerar ett eget sparande till det är dags att gå i pension. 


När jag gick i pension år 2012, tog det en stund innan jag hade satt mig in i pensionssystemets alla delar, det var inte helt enkelt. På den tiden gick det att ta ut tjänstepensionen under 5 år, 10 år eller livsvarigt. Ju längre tidsspann jag valde, desto mindre pengar. Jag valde 5 år, för en del av tjänstepensionen, och resten livsvarigt, alltså utbetalning så länge jag lever. Tur var ju att det var endast en del, för efter fem år, när jag fyllde 70, hade jag förbrukat den andelen, varpå pensionen sjönk med drygt 1000 kronor per månad. Det var ganska kännbart, kan jag säga! Den ursprungliga tanken var ju att spara en del av de pengarna, men så blev det ju inte riktigt. Nu är jag tacksam för varenda krona i höjd pension, sänkt skatt och höjt bostadstillägg, som regeringen lyckas åstadkomma.


Tjänstepension sparas ihop av arbetsgivaren, och om din arbetsplats har kollektivavtal så omfattas du av tjänstepension. Arbetsgivaren kan betala in till tjänstepension även om kollektivavtal inte finns - kolla upp vad som gäller på din arbetsplats. Om du är egen företagare så får du själv betala in din tjänstepension. 


Om du av någon anledning inte har tjänstepension så kan du kompensera det genom ett eget sparande. Ett bra riktmärke (från pensionsmyndigheten) är att spara 4,5% av din månadslön upp till 40 250 kr. 


Det är viktigt att tänka på din pension, ju tidigare desto bättre. 


Jan Rydén

Ledamot med ansvar för ålder i Jämställdhets- och mångfaldskommittén


Comments