Kampanjer‎ > ‎

Skam/hedersrelaterat våld


Skam/hedersrelaterat våld är ett uttryck för mäns kontroll över kvinnliga familjemedlemmars kroppar och beteenden, under överinseende av släkt och nätverk.

Vi använder begreppet skam/hedersrelaterat våld och förtryck. Vi anser att begreppet ”skam” är en bättre benämning än ”heder”, eftersom heder syftar till något positivt, hedersvärt. Samtidigt är begreppet ”heder” etablerat vilket gör att vi använder oss av en kombination av begreppen.

Rätten att leva livet är ett kunskapsunderlag med tillhörande studiehandledning för frågor om skam/hedersrelaterat våld och förtryck.
Rätten att leva livet