Utbildning


Jämställdhets- och mångfaldskommittén erbjuder utbildning i feminism och mångfald för lokalavdelningar och distrikt. 

Utbildningen är på ca 1,5h och kan med fördel planeras in i samband med medlemsmöte. Den är helt kostnadsfri.

Utbildningen består av två delar - en föreläsning och en workshop. I föreläsningen går vi igenom grundkunskap kring feminism, mångfald och diskriminering, Miljöpartiets politik på området, hur regeringen arbetar/har arbetat med de olika frågorna, goda lokala exempel och tips på hur ni kan arbeta lokalt. I workshoppen får deltagarna fundera kring samhällsproblem och politiska lösningar lokalt, samt hur ni kan arbeta med dessa frågor i valrörelsen. 

Mejla jmk@mp.se för att boka en utbildning till er lokalavdelning eller distrikt!

Comments